Start Informacje Wieści Jubileusz Jadwigi Kuśmierek
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

JADWIGA KUŚMIEREK

W tym roku obchodziła swoje 90 urodziny oraz 60 lecie działalności społecznej w PTTK. Działacze z Gdańska bardzo dobrze znają Naszą Koleżankę Wisię ale my chcieliśmy przybliżyć jej sylwetkę większemu gronu, którzy nie mieli okazji jej poznać.

Kol. Jadwiga Kuśmierek, córka Henryka i Genowefy z Nowackich – Więczkowskich urodziła się w Żyrardowie 17 października 1922 roku. Do 1939 roku zamieszkiwała w Żyrardowie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i rozpoczęła naukę w szkole średniej, którą kontynuowała na tajnych kompletach w czasie okupacji uzyskując maturę w 1943 roku.

Od 1935 roku należy do harcerstwa, a w 1939 roku przechodzi specjalne szkolenie z zakresu łączności i pierwszej pomocy sanitarnej i we wrześniu 1939 roku pełni służbę w drużynie harcerskiej jako łączniczka i sanitariuszka. Wiosną 1940 roku wstępuje do Wojskowej Służby Kobiet ZWZ – AK, przyjmując pseudonim „Czarna Hańcza” (Hańcza) i pełni funkcję łączniczki na terenie Ośrodka „Żaba” (Żyrardów), a następnie w Komendzie Obwodu „Bażant” (powiat błoński) pomiędzy ośrodkami tego obwodu. W późniejszym okresie jest łączniczką pomiędzy Dowództwem Obwodu „Bażant” a Podokręgiem „Hajduki – Hallerowo (Warszawa Zachód). W latach 1942 – 1943 przeszła przeszkolenie wojskowe w ramach szkoły podoficerskiej i do 1944 roku pracowała również grupie wywiadowczej.

Po zakończeniu wojny przybyła do Gdańska, gdzie w 1952 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.
W latach 1975 – 1977 odbyła również studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska w Warszawie i w Gdańsku.

Od 1950 roku rozpoczęła pracę w Gdańskich Zakładach Tłuszczowych
w Gdańsku „Amada” i w Gdyni „Union” na stanowisku kierownika laboratorium badawczego. W 1956 roku przechodzi do pracy naukowo – badawczej w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gdańsku. W roku 1980 zakłada w Instytucie Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, której przewodniczącą pozostawała do roku 1992, pomimo, że pracę zawodową zakończyła w 1990 roku.

Poza pracą zawodową kol. Jadwiga Kuśmierek zajmowała się pracą społeczną w „Bratniaku” Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego NOT w Gdańsku oraz w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym do którego wstąpiła w 1952 roku, ponieważ Jej pasją życiową stała się turystyka i ochrona przyrody.

W ZW PTTK w Gdańsku pełniła różne funkcje od przewodniczącej koła zakładowego, sekretarza Klubu Turystyki Pieszej „Bąbelki”, członka Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej, członka Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, członka Rady Programowej ROP, Inspektora Straży Ochrony Przyrody (z ramienia PTTK), członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Gdańskim oraz członkiem Rady Naukowo – Społecznej przy Dyrektorze Zarządu Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Od 1969 roku do chwili obecnej pełni funkcję przewodniczącej Komisji Ochrony Przyrody w Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku.

Kol. Jadwiga Kuśmierek aktywnie działa również na niwie Zarządu Głównego PTTK pełniąc funkcję członka ZG w latach 1981 – 1985. W latach 1981 – 2010 czynnie uczestniczyła w pracach Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. Miedzy innymi w X kadencji w latach 1981 – 1986 pełniła funkcję V – ce Przewodniczącej tejże Komisji, a w późniejszym okresie swej działalności zajmowała się kroniką KOP ZG PTTK. Będąc od roku 1996 Instruktorem Ochrony Przyrody PTTK szczególna uwagę zwracała na działalność Opiekunów Przyrody walnie przyczyniając się do powstawania grup terenowych.

Kol. Jadwiga jest również Instruktorem Krajoznawstwa Polski. Za całokształt działalności przyznano jej godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej.

Poza działalnością statutową PTTK kol. Jadwiga Kuśmierek jest autorką wielu opracowań z zakresu wiedzy przyrodniczej i ochrony przyrody, gromadzi dokumentację opisową i fotograficzną obiektów przyrodniczych, zabytków architektury, archeologii, zbiera legendy związane z tymi obiektami. Kol. Jadwiga Kuśmierek dokonała również opracowania stanu środowiska przyrodniczego województwa (oparte na materiałach zgromadzonych w czasie prowadzonych prac w terenie), które skierowane zostało do władz lokalnych
i zaowocowało niejednokrotnie podjęciem przez te władze odpowiednich działań dla wyeliminowania zagrożeń i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Za swoją pracę zawodową i społeczną kol. Jadwiga Kuśmierek została wyróżniona i odznaczona:

 • Odznaką Weterana Walk o Niepodległość,

 • Odznaką „Za zasługi dla Gdańska”,

 • Odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”,

 • Odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”,

 • Odznaką „Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska”,

 • Odznaką „Za zasługi w rozwoju turystyki”

 • Złotą Honorową Odznaką PTTK, LOP, NOT,

 • Krzyżem Armii Krajowej,

 • Złotym Krzyżem Zasługi,

 • Godnością „Członka Honorowego PTTK”

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dnia 17 listopada 2012 roku w Gdańsku – Sobieszowie odbyło się spotkanie poświęcone 40 rocznicy aktywnego działania Klubu Ochrony Przyrody i Ochrony Zabytków, któremu do chwili obecnej przewodniczyła kol. Jadwiga Kuśmierek. Przed rozpoczęciem okolicznościowych referatów członek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK kol. Maciej Matoń złożył dostojnej Jubilatce życzenia w imieniu KOP ZG PTTK i własnym.

Dostojnej Jubilatce z okazji 90 rocznicy urodzin i 60 – lecia pracy społecznej w PTTK na rzecz ochrony przyrody wszystkiego co najlepsze oraz dużo zdrowia życzą członkowie KOP ZG PTTK: Andrzej Wąsikowski, Małgorzata Ciosak, Paweł Idzik, Janina Góra, Andrzej Kucia, Jan Machała, Maciej Matoń, Karolina Pawlak, Ferdynand Szafrański.

Autorzy tekstu: Elżbieta Świerk, Maciej Matoń, Andrzej Wąsikowski

Zdjęcia: Maria Wieloch

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Logowanie