Start KOP ZG PTTK Komisja XVIII kadencji Krajowa Konferencja Ochrony Przyrody PTTK, Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

Komisja obradowała w składzie:
1) Kol. Sebastian Motyl - przewodniczący
2) Kol. Alicja Grabska - sekretarz
3) Kol. Marta Wantuch - członek

Podczas obrad KKOP PTTK zgłoszono następujące wnioski:
1. Kontynuować redagowanie biuletynu „Na tropach przyrody”.
2. Kontynuować ścisłą współpracę z ZG, Komisjami oraz Radami ZG PTTK.
3. Prowadzić współpracę z proekologicznymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
4. Systematycznie organizować zloty i zjazdy IOP.
5. Promować politykę przyjazną środowisku oraz działalności KOP.
6. Podjąć stałą współpracę z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, włączać w imprezy masowe osoby   niepełnosprawne.
7. Podjąć współpracę z Leśnymi Kompleksami Promocyjnymi organizującymi turystykę na swoich terenach.
8. Podjąć wielokierunkowe działania na rzecz edukacji ekologicznej we wszystkich środowiskach oraz grupach wiekowych.
9. Rozważyć wykreślenie z Kadry Programowej Opiekuna Przyrody.
10.Uwzględnić w działalności KOP ZG hasło światowej Organizacji Turystyki „Piękno gór bez granic”.
11.Doprowadzić do uściślenia terminologii w regulaminie odznak „Turysta Przyrodnik” oraz w regulaminie IOP.
12.Podjąć działania związane z ustanowieniem odznaki dla dzieci i młodzieży „Tropiciel Przyrody”.
13.Podjąć pracę związaną ze zmianą regulaminu odznak „Turysta Przyrodnik” oraz w regulaminie IOP.
14.Wystąpić z wnioskiem do ZG PTTK o podjęcie działań na rzecz zmiany obowiązujących oznaczeń obiektów chronionych w szczególności wprowadzenia nazw własnych pomników przyrody.
15.Zwrócić się do Oddziałowych Komisji Ochrony Przyrody oraz Klubów Ochrony Przyrody o ścisłą współpracę z lokalnymi samorządami.
16.Starać się wprowadzić przedstawicieli PTTK do rad naukowych i społecznych, Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Warszawa, 15.02.2014r.  Podpisy komisji

Protokół przepisano z rękopisu. W porozumieniu z Kol. Andrzejem Wąsikowskim naniesiono korekty językowe.

 
Ankieta
Odznaka "Turysta Przyrodnik" powinna być traktowana jako:
 
Szukaj
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Logowanie